Brief Jacobus van Maanen
Maanstof

Startpagina

Inhoudsopgave

Documenten

Jacobus van Maanen
stamboomnr IVb
ged.(ned.ger.) Bunnik 10-4-1763
overl. Bunnik 27-11-1839

 

Deze brief van omstreeks eind 1796 of begin 1797 is gericht aan Schout en het Gerecht van Bunnik en Vechten en handelt over de het pachtgeld van het veer tussen Bunnik en Utrecht. Jacobus schreef deze brief zelf.
Het origineel bevindt zich in het gemeente-archief van Bunnik†is te vinden onder Inventaris Heins nr 73.
Na de afbeelding volgt de transcriptie.

brief Jacobus van Maanen ca 1796

Aan Schout & Gereghten  
Van Bunnik & Vechten  

Geeft Eerbiedig te kennen  Jacobus Van Maanen Dat den Requestrant In Den Jaare 1791 Tot Schipper Van Bunnik & Vechten op Utrecht  Vize Verza Is Aangestelt, op Eene Jaarlijkse Recognitie van 6 Gulden; dan dat Den Requestrant op den 29 Junij 1796 door De Municipaliteit onder Voorgeven Aan de Wil  des Volks te zijn  Van Voorn Schippersampt Is ontslaagen dat de Voorn Municipaliteit het Voorn Schippersampt een en Andermaal heeft Verpagt; Eerst aan Geerlof Pront op Den 6 Julij Voor de Somme van 42 Gld. De Welke na het Eenige tijd bediend te hebben Het Weeder aan Voorn Municipaliteit Heeft overgegeven als kunnende  en de beloofde Pachtpenningen  niet Van bevaaren; Is het Op den 30 November Wederom Verpacht aan Evert van Dijk Voor den tijd Van Drie Jaaren Ten behoeven Van den Requestrant  doch Alzo Het Zelven Schippersveer Volgens de door de Municipaliteit Gemaakte ordonnantie 

 

 
Nooit is gelevert geworden,  Wierd den Requestrant Echter door hun genoodzaakt Wilde hij zich zelve niet geheel in Armoede Brtengen Zich te Moeten Verbinden ís Jaarlijks Te betalen Eene Somme Van 14 Gld doch Welke Somme hij bij desen declareerd er niet Van te kunnen Bevaaren, Zo is het dat hij zich keert tot Ulieden, Ootmoedig Verzoekende Dat de Jaarlijkse Recognitie Weder Mag Gesteld  Worden ter Somme Van Zes Gulde Zo als den zelven het In den Jaaren 1791 Heeft Aangenoomen te betalen  

Het Welk Doende  
Jacobus Van Maanen  

 

 

16/8-2006