Stamboom Van Maanen
Maanstof

Startpagina

Inhoudsopgave

Voorouders

 
In een stamboom of genealogie worden alle takken van een familie in mannelijke lijn uitgewerkt uitgaande van de oudst bekende voorvader. De hier gepubliceerde genealogie is nog incompleet;  aanvullingen, maar ook op- en aanmerkingen, zijn dan ook welkom (maanstof@gmail.com)
Zoeken via Bewerken/Zoeken van de browser.

Genealogie van Derck Gijsbertse per tak.
I.  Derck Gijsbertse (aanname op grond van mogelijke vernoeming; Derck wordt genoemd van 1685 tot 1708 in het Buerboek van de buerte Manen (1685-1733, inv. no. 428 Ra Gld)), geb. circa 1660, 
  Kinderen: 
  1.  Gijsbert, volgt IIa
  2.  Margareta van Manen, ovl. Utrecht op 29-6-1749, begr, begraven in de Jacobikerk te Utrecht. Haar inventarisstaat en boedelceduul opgemaakt 19.01.1750 door Patricius Hendrik Lindsay notaris s'hoofs van Utrecht binnen Utrecht geeft aan dat de 'geheele massa des boedels' f 6436.10 .-. verdeeld 'in vijff egale portien voor ijder dezen erffgenamen' f 1287.6.-. De erfgenamen waren volle neven en nichten t.w. Pieter van Manen ged. Driebergen 18.6.1719, Henderijntje van Manen ged. Driebergen 10.6.1714, Johannes Claudius van Maanen ged. Driebergen 29.10.1730, Jannigien Gerritsz van Spijkhoven en Gijsbertie Gijsberts van Manen (bron Notariele Archieven stad Utrecht 1747-1754). 
  3.  Jan Dirkszn van Maanen, geb. circa 1690, volgt IIb
IIa.  Gijsbert, (zn. van I), (aanname nav naam dochter; niet zeker of hij de naam van Ma(a)nen voerde), ovl. voor 1749, 
  Kind: 
  1.  Gijsbertje Gijsbertsen van Manen, tr. (1) Ede op 30-9-1731 Jan Hendriksz van Doesburg, wordt alleen in 1738 'Veenbrink' genoemd (Veluwse Geslachten nr 1989/2 art 'Veenbrink te Bennekom'), tr.(2) Teunis Jansen. 
IIb.  Jan Dirkszn van Maanen, (zn. van I), geb. circa 1690, arriveerde in 1708 op attest van Ede in Driebergen (lidmaatregister Driebergen RA Utrecht), ovl. voor 1749, tr.(1) Elisabeth Pieters van Velpen, ned. ger. lidmaatregister Driebergen: '7 april 1726 Lijsbet van Maanen aangenomen', ovl. voor 20-7-1727. 
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Henderijntje van Maanen, ged. ned. ger. Driebergen op 7-2-1712, begr. Driebergen op 10-5-1712. 
  2.  Dirk van Maanen, ged. ned. ger. Driebergen op 21-5-1713. 
  3.  Henderijntje van Maanen, ged. ned. ger. Driebergen op 10-6-1714. 
  4.  Arisje van Maanen, ged. ned. ger. Driebergen op 1-12-1715. 
  5.  Pieter van Manen, ged. ned. ger. Driebergen op 18-6-1719, volgt IIIa
  Jan Dirkszn van Maanen, kerk.huw. (2) (ned.ger.) Driebergen op 20-7-1727 Grietje Franze van Voskuyl. 
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Johannes Claudius van Maenen, ged. ned. ger. Driebergen op 29-10-1730, volgt IIIb
IIIa.  Pieter van Manen, (zn. van IIb), ged. ned. ger. Driebergen op 18-6-1719, schipper en genoemd als schepen van Bunnik en Vechten van 1758 t/m 1775 (Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, inv no 459 RA Utrecht en Recht.Arch.Bunnik Overdrachtsregister 1735-1779, inv no 1347-5 RA Utrecht).
Hij was een van de vijf volle neven en nichten van Margareta van Manen overl ./begr. Utrecht 29.06.1749 waaronder f 6436.10.- verdeeld werd, ieder dus f 1287.6.- (Inventarisstaat en boedelceduul dd 19.01.1750).
Hij leende aan Jacob van Veen meestersmid wonende Nedereind te Jutphaas 'driehondert Caroly guldens van twintigh stuyvers het stuk hollands gelt' (Schuldbekentenis en regeling van de aflossing van 27.01.1750) (Notariele archieven stad Utrecht, notaris P.H. Lindsay, protocollen jaren 1747-1754),
begr. Bunnik op 19-5-1791, otr. Doorn op 23-7-1746, tr. (NG) Doorn op 7-8-1746 Jannigje van Putten, dr. van Jacobus van Putten en Gijsbertje Arens van Leersum, geb. Woudenberg, ovl. na 22-10-1784 (getuige bij doop Pieter, zoon van haar dochter Jacoba van Maanen). 
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Margriet van Maanen, ged. ned. ger. Bunnik op 30-7-1747. 
  2.  Lijsbet van Maanen, ged. ned. ger. Bunnik op 22-9-1748. 
  3.  Jan van Manen, ged. ned. ger. Bunnik op 25-9-1750, volgt IVa
  4.  Gijsbertje van Maanen, ged. ned. ger. Bunnik op 4-3-1753, tr. Maarssen op 19-11-1780 Willem Staal. 
  5.  Jacoba van Maanen, ged. ned. ger. Bunnik op 30-3-1755, otr. (1) Westbroek op 8-7-1779, tr. Westbroek op 1-8-1779 Hendrik Beerentse Bakker, (Hendrik tr.(1) Gijsbertje Willemse van Sijtveld.), tr. (2) Westbroek op 6-8-1797 Klaas Dirkse Broekhuysen, geb. Eemnes Binnendijks. 
  6.  Dirk van Maanen, ged. ned. ger. Bunnik op 30-9-1757. 
  7.  Maria van Maanen, ged. ned. ger. Bunnik op 16-3-1760. 
  8.  Jacobus van Maanen, ged. ned. ger. Bunnik op 10-4-1763, volgt IVb
IVa.  Jan van Manen, (zn. van IIIa), ged. ned. ger. Bunnik op 25-9-1750, ovl. Bunnik op 3-7-1829, tr.(1) Helena van Wel, dr. van Bernardus van Wel en Aaltje Bieris, ged. Kortenhoef op 25-4-1756, ovl. voor 1796. 
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Aaltje van Maanen, geb. Kortenhoef op 28-9-1782, ged. ned. ger. Kortenhoef op 29-9-1782. 
  2.  Jannetje van Maanen, geb. Kortenhoef op 30-11-1783, ged. ned. ger. Kortenhoef op 14-12-1783. 
  3.  Pieter van Maanen, geb. Kortenhoef op 7-8-1785, ged. ned. ger. Kortenhoef op 14-8-1785. 
  4.  Jannetje van Maanen, geb. Kortenhoef op 12-10-1787, ged. ned. ger. Kortenhoef op 14-10-1787, tr. Jan van Beek, geb. de Bilt circa 1791. 
  5.  Aaltje van Maanen, geb. Kortenhoef op 8-5-1791, ged. ned. ger. Kortenhoef op 15-5-1791. 
  6.  Berendina van Maanen, geb. Kortenhoef op 8-5-1791, ged. ned. ger. Kortenhoef op 15-5-1791. 
  7.  Aaltje van Maanen, geb. Kortenhoef op 15-5-1793, ged. ned. ger. Kortenhoef op 19-5-1793. 
  Jan van Manen, tr. (2) Leersum op 9-4-1796 Johanna Hense, dr. van Paulus (Hendrikszn) Henssen en Jannigje Gijsberts van Dijk, ged. ned. ger. Amerongen op 23-2-1760, ovl. Bunnik op 13-1-1842. 
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter van Manen, ged. ned. ger. Doorn op 27-8-1797, volgt Va
  2.  Paulina van Manen, ged. ned. ger. Bunnik op 23-6-1799, getuige: Henrica Hense moeije van moederszijde, ovl. Bunnik op 1-10-1869, tr. Bunnik op 28-10-1822 Maas van den Breul. 
  3.  Hendrica van Manen, ged. ned. ger. Bunnik op 11-10-1801, getuige: Henrica Hense moeije van moederszijde. 
Va.  Pieter van Manen, (zn. van IVa), ged. ned. ger. Doorn op 27-8-1797, arbeider, ovl. Bunnik op 11-5-1879, tr. Aaltje Duys. 
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan van Manen, geb. Bunnik op 17-8-1833. 
  2.  Johannes van Maanen, geb. Bunnik op 23-1-1835, ovl. Bunnik op 28-1-1835. 
  3.  Philippus van Maanen, geb. Bunnik op 23-1-1835. 
  4.  Arie van Manen, geb. Bunnik op 22-8-1840, ovl. Bunnik op 6-5-1842. 
  5.  Johannes van Manen, geb. Bunnik op 22-8-1840, volgt VIa
  6.  Martinus van Maanen, geb. Bunnik op 1-11-1843. 
VIa.  Johannes van Manen, (zn. van Va), geb. Bunnik op 22-8-1840, koetsier, tr. Bunnik op 29-5-1873 Judith (Judik) van Straten, dr. van Hendrik van Straten en Judith Veenhof, geb. Darthuizen circa 1848. 
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Aaltje van Manen, geb. Bunnik op 12-4-1875, tr. Bunnik op 20-5-1897 Evert van Scherpenzeel, zn. van Helmert van Scherpenzeel en Cornelia Ponssen, geb. circa 1871, timmerman. 
  2.  Hendrikus van Manen, geb. Bunnik op 28-1-1877, volgt VIIa
  3.  Pieternella Julia van Manen, geb. Bunnik op 24-4-1879. 
VIIa.  Hendrikus van Manen, (zn. van VIa), geb. Bunnik op 28-1-1877, veehouder, tr. Bunnik op 28-12-1911 Bos Cornelia, dr. van Cornelis Bos en Dirkje Otterloo. 
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Cornelis Johannes van Manen, geb. Bunnik op 2-8-1915, melkhandelaar te Bunnik, ovl. Driebergen op 15-12-1994, tr. T. Mulder. 
  2.  Johannes van Manen, geb. Bunnik op 1-9-1919. 
IVb.  Jacobus van Maanen, (zn. van IIIa), ged. ned. ger. Bunnik op 10-4-1763, schipper en stond in 1791 en 1792 op de nominatie voor schepen van Bunnik en Vechten (archief gem Bunnik, inv W.B. Heins no 7), wordt als schepen genoemd in acte dd 15 mei 1794 (Dorpsgerecht inv no 460 RA Utrecht), ovl. Bunnik op 27-11-1839, otr. Amerongen op 23-3-1786, tr. (NG) Amerongen op 17-4-1786 Hendrika Hense, dr. van Paulus (Hendrikszn) Henssen en Jannigje Gijsberts van Dijk, geb. Amerongen, ged. ned. ger. Leersum op 5-1-1755, ovl. Jutphaas op 15-2-1841. 
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Pieter van Maanen, ged. ned. ger. Bunnik op 25-2-1787. 
  2.  Jan Jacobsen van Maanen, geb. Bunnik op 23-4-1789, volgt Vb
  3.  Jannigje van Maanen, ged. ned. ger. Bunnik op 31-10-1790, tr. Bunnik op 10-2-1818 Abraham Boerkoel, zn. van Hendrik Boerkoel en Geertruy van Gelder, geb. Haarlem circa 1794, tuinman. 
  4.  Paulus van Maanen, ged. ned. ger. Bunnik op 4-8-1793, volgt Vc
  5.  Dirk van Maanen, geb. Bunnik op 31-1-1796, volgt Vd
Vb.  Jan Jacobsen van Maanen, (zn. van IVb), geb. Bunnik op 23-4-1789, ged. ned. ger. Bunnik op 26-4-1789, molenaar, ovl. Ede op 3-9-1849, tr. Veenendaal (Ut) op 3-2-1812 Maria Kamps, dr. van Harmen Kamps en Hendrikje van Seijst, geb. Veenendaal op 29-8-1790, spinster, vertrekt 1 november 1860 naar Amsterdam, ovl. Amsterdam op 6-4-1867.
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria Hendrika van Maanen, geb. Veenendaal (Ut) op 20-5-1812, tr. Utrecht op 2-11-1836 Marinus van Zantwijk. 
  2.  Jacobus Hermanus van Maanen, geb. Ede op 21-10-1814, volgt VIb
  3.  Herman Johannes van Maanen, geb. Veenendaal (Ut) op 7-6-1816. 
  4.  Hendrika van Maanen, geb. Veenendaal (Ut) op 22-3-1819, tr. Ede op 12-6-1841 H. van Layik. 
  5.  Christina van Maanen, geb. Veenendaal (Ut) op 3-5-1822. 
  6.  Arnoldus van Maanen, geb. Ede op 17-12-1824, volgt VIc
  7.  Hendrik van Maanen, geb. Ede op 19-2-1827. 
  8.  Gradus van Maanen, geb. Veenendaal op 5-7-1829. 
  9.  Jannigje van Maanen, geb. Veenendaal op 22-2-1832. 
VIb.  Jacobus Hermanus van Maanen, (zn. van Vb), geb. Ede op 21-10-1814, wolkammer, ovl. Ede op 16-10-1883, tr. Ede op 9-8-1834, Memorie van Successie Wageningen Inv.no. 87 (1883): Huis gelegen in Gelders Veenendaal kadaster sectie C no.244 en 701 Elisabeth Diepeveen, dr. van Jan Diepeveen en Maria van Heemsbergen, geb. Ede op 6-11-1814, ovl. Ede op 2-6-1902. 
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan van Maanen, geb. Ede op 16-12-1838, volgt VIIb
  2.  Maria Hendrika van Maanen, geb. Ede (Veenendaal Gld) op 9-4-1841, ovl. Ede op 5-5-1862. 
  3.  Dirk van Maanen, geb. Ede (Veenendaal Gld) op 27-7-1843, op 9 november 1869 naar Veenendaal (Ut) vertrokken. 
  4.  Marinus van Maanen, geb. Ede op 9-5-1848, volgt VIIc
  5.  Hendrik van Maanen, geb. Ede op 3-12-1854, volgt VIId
VIIb.  Jan van Maanen, (zn. van VIb), geb. Ede (Veenendaal Gld) op 16-12-1838, wolkammer, ovl. Ede op 26-7-1916, tr. Ede op 21-12-1861 Aletta Groeneveld, dr. van Jacobus Groeneveld en Berendrina Schot, geb. Ede op 24-1-1842, ovl. Ede (Veenendaal Gld) op 21-12-1905. 
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Maria van Maanen, geb. Ede op 18-10-1862, ovl. Ede op 23-11-1862. 
  2.  Elisabeth van Maanen, geb. Ede op 20-11-1863, tr. Ede op 9-12-1882 A. van Barneveld. 
  3.  Jacobus van Maanen, geb. Ede op 19-5-1866, ged. [ged. Jordan River, 06-11-1986 (LDS, kerk van de Mormonen), initiatief Johanna G. Methorst, J. Tooroplaan 141, Ede Gld; Genealogical Society of Utah, Salt Lake City, film 1396193, batchno 8613265, sheet 39], tabaksverwerker, tr. Veenendaal op 28-5-1887 Hendrika Alberta Gaasbeek, geb. Veenendaal op 2-5-1868. 
  4.  Jacoba van Maanen, geb. Ede op 4-5-1869, tr. Veenendaal op 15-10-1887 D.J. Gaasbeek. 
  5.  Barendrina van Maanen, geb. Ede op 11-1-1872, ged. [ged. Jordan River, 29-10-1986 (LDS, kerk van de Mormonen), initiatief Johanna G. Methorst, J. Tooroplaan 141, Ede Gld; Genealogical Society of Utah, Salt Lake City, film 1396193, batchno 8613265, sheet 38], tr. Veenendaal op 22-4-1893 W. van Stuivenberg. 
  6.  Dirk van Maanen, geb. Ede op 20-8-1874, (gedoopt LDS 06-11-1986 Jordan River, initiatief Johanna G. Methorst, J. Tooroplaan 141, Ede Gld; Genealogical Society of Utah, Salt Lake City, filmno 1396193, batchno 8613265, sheet 38), tr. Ede op 25-9-1897 Dirkje de Fluiter, dr. van Hendrik de Fluiter en Aletta de Kampert. 
  7.  Gerardus van Maanen, geb. Ede op 20-9-1877, wolkammer, tr.(1) Sandrina Baars, geb. Rhenen op 13-7-1877, tr.(2) Anna Elisabeth Paula Roling, geb. Lengerich ( [Duitsland] op 17-8-1896. 
  8.  Teunis van Maanen, geb. Ede op 22-10-1879, ovl. Ede op 3-12-1885. 
  9.  Jannigje van Maanen, geb. Ede op 23-7-1883, tr. Ede op 7-12-1907 H. Diepeveen. 
  10.  Aletta van Maanen, geb. Ede op 29-3-1888, tr. Ede op 11-12-1909 H. van de Pol. 
VIIc.  Marinus van Maanen, (zn. van VIb), geb. Ede (Veenendaal Gld) op 9-5-1848, metselaar, ovl. Doorn op 4-9-1919, tr. (1) Veenendaal op 15-9-1868 Cornelia Boelhouder, dr. van Anthonie Boelhouder en Dirkje van Remmerden, geb. Veenendaal op 7-8-1846, ovl. Rhenen op 20-12-1912. 
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Jacobus Hermanus van Maanen, geb. Veenendaal op 8-4-1869, tr. Amerongen op 31-1-1894 Geertje van der Heijden. 
  2.  Antonie van Maanen, geb. Ede op 5-6-1870, ovl. Amersfoort op 4-4-1927, tr. Amersfoort op 1-6-1898 Jacoba Johanna de Kievid, dr. van Klaas de Kievid en Johanna de Fluiter, geb. Ede op 17-12-1876, winkelierster, ovl. Apeldoorn op 10-9-1970. 
  3.  Elizabeth van Maanen, geb. Veenendaal op 12-4-1872, tr. Rhenen op 21-9-1892 Jan Verwoert. 
  4.  Geertruida van Maanen, geb. Styrum (Pruisen) op 8-7-1875, tr. Rhenen op 19-3-1896 Gerard van Dijk. 
  5.  Dirk van Maanen, geb. Rhenen op 29-6-1877, horlogemaker, ovl. Amersfoort op 25-10-1953, tr. Rhenen op 7-12-1898 Hendrika Geurdina Zwieserijn, geb. Rhenen op 23-12-1875, ovl. Hoogland op 3-3-1949. 
  6.  Marinus van Maanen, geb. Hilversum op 14-9-1879, tr. Wageningen op 29-4-1901 Anneke van Espelo. 
  7.  Cornelis van Maanen, geb. Hilversum op 21-11-1881, sigarenmaker, ovl. Wageningen op 3-10-1951, tr. Wageningen op 27-10-1905 Jenneke van Broekhuizen, dr. van Klaas van Broekhuizen en Johanna van Ingen, geb. Wageningen op 2-2-1885, ovl. Velp op 15-12-1961. 
  Marinus van Maanen, tr. (2) Doorn op 11-6-1914 Gouda Velker, dr. van Godfried Kervel Othello Velker en Jannetje van de Kamp, geb. Woudenberg op 2-11-1861. 
VIId.  Hendrik van Maanen, (zn. van VIb), geb. Ede (Veenendaal Gld) op 3-12-1854, (gedoopt LDS 24-01-1976 Okla, initiatief Johanna G. Methorst, J. Tooroplaan 141, Ede Gld; Genealogical Society of Utah, Salt Lake City, film 884516, batchno 7514917, sh 80), tr. Veenendaal op 15-8-1874 Celia van Ginkel. 
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik van Maanen, geb. Ede op 10-1-1875. 
VIc.  Arnoldus van Maanen, (zn. van Vb), geb. Ede op 17-12-1824, politieagent, ovl. Amsterdam op 29-5-1881, tr. Johanna Maria Welbooren, geb. Zaandam in 1819. 
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan van Maanen, geb. Hoorn op 2-2-1850, volgt VIIe
  2.  Arnoldus van Maanen, geb. Nijmegen op 24-5-1856, volgt VIIf
VIIe.  Jan van Maanen, (zn. van VIc), geb. Hoorn op 2-2-1850, agent van politie, ovl. Amsterdam op 18-11-1930, tr. Leeuwarden op 14-11-1873 Cornelia de Ruiter, geb. Leeuwarden op 24-12-1847, ovl. voor 18-11-1930. 
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Johanna Maria van Maanen, geb. op 21-4-1874. 
  2.  Arnoldus van Maanen, geb. op 23-8-1877. 
  3.  Harmke van Maanen, geb. op 25-11-1879. 
  4.  Johannes van Maanen, geb. Amsterdam op 27-8-1883, kistenmaker, tr. Amsterdam op 27-6-1906 Antje Goots, dr. van Klaas Gootjes en Wantje Bakker, geb. Oude Niedorp in 1883. 
VIIf.  Arnoldus van Maanen, (zn. van VIc), geb. Nijmegen op 24-5-1856, metselaar, ovl. Amsterdam op 22-1-1891, tr. Justina van Middeldorp, geb. Arnhem op 4-6-1855. 
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Arnoldus van Maanen, geb. Amsterdam op 17-3-1878, ovl. Amsterdam, tr. Amsterdam op 19-9-1904 Elisabeth Duinen, dr. van Jan Duinen en Lutgerdina Goedkoop, geb. Amsterdam op 5-9-1882. 
Vc.  Paulus van Maanen, (zn. van IVb), ged. ned. ger. Bunnik op 4-8-1793, schipper, ovl. Utrecht op 23-1-1861, tr. Bunnik op 19-5-1824 Geertruij Vermeulen (Vermolen), dr. van Jan Vermolen en Lammerdina Hofsteden, ged. ned. ger. Tull en 't Waal op 21-10-1805, ovl. Utrecht op 21-8-1849. 
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Janna van Maanen, geb. Utrecht op 19-3-1825. 
  2.  Hendrica van Maanen, geb. Utrecht op 20-4-1829. 
  3.  Hendricus Paulus van Maanen, geb. Utrecht op 3-8-1830. 
  4.  Jan van Maanen, geb. Utrecht op 23-1-1833, ovl. Utrecht op 29-1-1841. 
Vd.  Dirk van Maanen, (zn. van IVb), geb. Bunnik op 31-1-1796, ged. ned. ger. Bunnik op 7-2-1796 'Smorgens om half Seven r', getuige: Tobia Gesker huysvrouw van Gijsbert van Viegen, schoenmaker, ovl. Jutphaas op 20-1-1865, tr. Utrecht op 25-10-1820 Elisabeth Caro, dr. van Nicolaas Caro en Elisabeth Lutsenburg, ged. ned. ger. Utrecht op 7-2-1798, ovl. Jutphaas op 2-7-1855. 
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrika Elisabeth van Manen, geb. Jutphaas op 11-10-1821. 
  2.  Elisabeth van Manen, geb. Jutphaas op 2-4-1823, ovl. Jutphaas op 5-6-1835. 
  3.  Jacobus van Manen, geb. Jutphaas op 9-1-1825, volgt VId
  4.  Clasina van Manen, geb. Jutphaas op 20-6-1827. 
  5.  Dirkje van Manen, geb. Jutphaas op 18-10-1829, ovl. Jutphaas op 15-6-1835. 
  6.  Heijntje van Maanen, geb. Jutphaas op 5-11-1831, ovl. Jutphaas op 11-11-1831. 
  7.  Willem van Maanen, geb. Jutphaas op 5-11-1831, ovl. Jutphaas op 14-11-1831. 
  8.  Jan van Maanen, geb. Jutphaas op 15-4-1833, volgt VIe
  9.  Dirk van Maanen, geb. Jutphaas op 13-9-1835, ovl. Utrecht op 11-10-1914. 
  10.  Albertus van Maanen, geb. Jutphaas op 7-5-1838, ovl. Jutphaas op 3-6-1838. 
  11.  Pieter van Maanen, geb. Jutphaas op 4-9-1839, ovl. Jutphaas op 22-3-1840. 
  12.  Elisabeth van Maanen, geb. Jutphaas op 19-3-1843. 
VId.  Jacobus van Manen, (zn. van Vd), geb. Jutphaas op 9-1-1825, schoenmaker, tr. Jutphaas op 17-6-1858 Willemijntje Kraamer, dr. van Dirk Kraamer en Jatres van Soest, geb. Zeist circa 1831. 
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Adriana van Maanen, geb. Bunnik op 15-6-1859. 
  2.  Adriana Elisabeth van Maanen, geb. Bunnik op 16-12-1860, tr. Bunnik op 22-11-1894 Dirk Adrianus van Zetten, zn. van Alexander van Zetten en Petronella Merkestein, geb. circa 1856, tuinman. 
VIe.  Jan van Maanen, (zn. van Vd), geb. Jutphaas op 15-4-1833, schoen- en laarsmaker, ovl. Utrecht op 15-10-1917, tr. Jutphaas op 31-10-1866 Gerritje Westbroek, dr. van Jan Westbroek en Metje Willemina de Bruin, geb. Jutphaas op 17-9-1838, ovl. Utrecht op 11-2-1922. 
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Metje Elisabeth (Metje) van Maanen, geb. Jutphaas op 26-10-1867, ovl. Utrecht op 21-1-1952. 
  2.  Dirk Jan (Dirk) van Maanen, geb. Utrecht op 2-6-1869, volgt VIIg
  3.  Elisabeth Johanna (Bets) van Maanen, geb. Utrecht op 6-12-1870, overl. 's Gravenhage op 18-6-1954, tr. Utrecht op 4-5-1897 Gijsbert (Gijs) Otten, zn. van Gijsbert Otten en Trijntje Dorland, geb. Loosdrecht op 2-12-186, bouwkundig tekenaar bij de gemeente Den Haag, overl. 's Gravenhage circa 12-11-1959.  
  4.  Janna Wilhelmina (Anna) van Maanen, geb. Utrecht op 19-10-1872, tr. Utrecht op 8-5-1899 Thomas Martinus Heijl, zn. van Martinus Benjamin Heijl en Elisabeth Petronella van der Steen, geb. Utrecht circa 7-1-1869, spoorwegambtenaar, ovl. Utrecht op 11-1-1946 (= datum van overlijdensakte nr 125; akte zelf niet openbaar). 
  5.  Clasina (Clazien) van Maanen, geb. Utrecht op 26-5-1875, ovl. Utrecht op 16-3-1946 (= datum aktenr 727, akte zelf niet openbaar), tr. Utrecht op 14-7-1904 Abraham Markusse, zn. van Cornelis Markusse en Maatje Jacoba Meulblok, geb. Kortgene circa 1875, spoorwegambtenaar. 
  6.  Jan van Maanen, geb. Utrecht op 28-5-1877, volgt VIIh
  7.  Johanna (Jo) van Maanen, geb. Utrecht op 5-5-1882, ovl. 's Gravenhage op 23-3-1964, tr. Utrecht op 10-5-1906 Paulus Azuerus Elshove, zn. van Gerrit Elshove en Anna Maria Francina de Ruijter, geb. 's Gravenhage op 25-2-1881, handelaar in orgels en piano's, winkel in 's Gravenhage, ovl. 's Gravenhage op 19-1-1965. 
VIIg.  Dirk Jan (Dirk) van Maanen, (zn. van VIe), geb. Utrecht op 2-6-1869, orthopedisch schoenmaker, ovl. Utrecht op 26-4-1941, tr. Assendelft op 8-4-1902, [getuigen: Andries Noordanus (oom van den bruid), Thomas Heil (zwager des bruidegoms), Albert Vink (geen familie) en Jan van Maanen (broeder des bruidegoms)] Johanna Margaretha (Margot) Noordanus, dr. van Willem Noordanus en Martijntje Kalkoven, geb. Amsterdam op 16-3-1877, ovl. Utrecht op 13-3-1933. 
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Martina Gerarda (Martina) van Maanen, geb. Utrecht op 4-2-1903, ovl. Utrecht op 12-12-1986, tr. Utrecht op 4-10-1934 Jan Loendersloot, geb. Gouderak op 7-9-1904, timmerman, ovl. Jutphaas op 3-5-1948. 
  2.  Jeanne Wilhelmina (Jeanne) van Maanen, geb. Utrecht op 15-8-1904, ovl. Utrecht op 26-11-1983, tr. Utrecht op 9-9-1937 Adam Vennekool, geb. Amsterdam op 4-10-1901, kruidenier, ovl. Utrecht op 7-11-1976. 
  3.  Jan Willem (Jan) van Maanen, geb. Utrecht op 26-9-1906, orth. schoenmaker, ovl. Utrecht op 11-8-1975, tr. Utrecht op 7-4-1932 Marchien (Gien) van der Veen, dr. van Jan van der Veen en Harmina Alida Haan, geb. Utrecht op 1-5-1905, ovl. Utrecht op 10-2-1975. 
  4.  Geertruida Catharina (Truus) van Maanen, geb. Utrecht op 20-1-1908, ovl. Utrecht op 4-2-1962, tr. Utrecht op 14-12-1938 Johannes van der Kuij, geb. Amersfoort op 22-12-1898, ovl. Zuilen op 29-5-1959. 
  5.  Johanna Margaretha (Go) van Maanen, geb. Utrecht op 3-3-1910, ovl. Utrecht op 11-7-1976, tr. (1) Utrecht op 14-8-1941 Elias Jan (Elias) van der Veen, zn. van Jan van der Veen en Harmina Alida Haan, geb. Utrecht op 23-6-1913, schilder bij fa Hoelen op het Janskerkhof in Utrecht, ovl. Dachau [Duitsland] op 11-11-1944 (waarschijnlijk, bij beschikking Arr.Rechtbank Utrecht d.d. 1 juni 1949 zijn de bescheiden, waaruit het overlijden blijkt, genoegzaam verklaard), begr. vermoedelijk Concentratiekamp Dachau [Duitsland], tr. (2) Utrecht op 14-7-1949 Marinus Mackaaij, zn. van Pieter Mackaaij en Maria Petronella van der Putten, geb. Utrecht op 16-5-1905, timmerman, ovl. Utrecht op 3-1-1973. 
  6.  Dirk Andries (Dik) van Maanen, geb. Utrecht op 11-6-1911, expeditiechef, ovl. Utrecht op 7-10-1989, gecr. Utrecht op 11-10-1989, tr. Utrecht op 16-4-1936, (getuigen: Gijsberta van Geutselaar en Martina Gerarda van Maanen) Elisabeth Christina (Bep) van Geutselaar, dr. van Marinus Hendrikus (Rinus) van Geutselaar en Elisabeth Christina (Bets) Vos, geb. Gameren op 7-1-1913, ovl. Woerden (Heremalerhof te Harmelen) op 28-11-2005, begr. Vleuten op 2-12-2005. 
  7.  Henrietta Helena (Jet) van Maanen, geb. Utrecht op 22-9-1912, ovl. Utrecht op 22-8-1997, tr. Utrecht op 25-6-1941 Cornelis (Kees) Borra, geb. Utrecht op 6-2-1910. 
  8.  Willem (Wim) van Maanen, geb. Utrecht op 11-6-1914, stadsexpediteur, ovl. Utrecht op 10-11-1975, tr. Utrecht op 18-9-1941 Gerritje Geertruida Keil, geb. Utrecht op 2-5-1920, ovl. Utrecht op 4-7-1985. 
  9.  Anna Betsy van Maanen, geb. Utrecht op 8-3-1916, ovl. Utrecht op 19-5-1916. 
  10.  Anna Betsy (Ans) van Maanen, geb. Utrecht op 17-3-1917, ovl. Utrecht op 1-4-1995, tr. (1) Utrecht op 2-7-1941 Paulus Adrianus van den Hurk, zn. van Jan van den Hurk en Maria Helena van der Schaft, geb. Utrecht op 14-10-1905, rijwielhersteller, ovl. Utrecht op 7-5-1945, tr. (2) Utrecht op 14-7-1955 Jan Willem Vahlkamp, zn. van Hendrik Willem Vahlkamp en Gesina van den Heuvel, geb. Utrecht op 12-3-1919, kraandrijver, ovl. Utrecht op 20-2-1958, (Jan Willem tr.(1) Petronella Theodora van der Heijden.). 
  11.  Martien van Maanen, geb. Utrecht op 12-6-1919, koeltechnicus, ovl. Utrecht op 11-6-1971, tr. Utrecht op 5-6-1946 Johanna Theodora (Annie) van Eijk, geb. Utrecht op 7-10-1924, ovl. Vlissingen op 14-8-2001. 
VIIh.  Jan van Maanen, (zn. van VIe), geb. Utrecht op 28-5-1877, schoenwinkelier, ovl. Utrecht op 4-5-1938, tr. Utrecht op 14-11-1907 Elisabeth (Bets) Schreutelkamp, dr. van Johannes Schreutelkamp en Gerharda Noordanus, geb. Utrecht op 10-3-1879. 
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Jan van Maanen, geb. Utrecht op 2-3-1912, adviserend ingenieur, ovl. Amsterdam op 27-9-1988, tr. Amsterdam op 14-9-1949 Anna Elisabeth Kropholler, dr. van Marinus Kropholler en Cornelia Maria de Jong, geb. Amsterdam op 21-11-1923, ovl. Amsterdam op 29-11-1982. 
IIIb.  Johannes Claudius van Maenen (Hannis Janz van Manen), (zn. van IIb), ged. ned. ger. Driebergen op 29-10-1730, beroep niet bekend, staat genoemd in 1762 en 1768 bij de lidmaten die te Woudenberg als ouderling en diaken gediend hebben.
Wellicht vernoemd naar Anna Claudia de la Porte van Morselede geboren 08.02.1708, overleden te Utrecht 13.11.1789, vermoedelijk dochter van Melchior en Adriana Paals of Daats, enig en universeel erfgename van Jacob Otto de la Porte in zijn leven Heere van Beauregardt. Anna Claudia transporteerde en gaf in volle en vrije eigendom aan en ten behoeve van Margareta van Manen een stadplegt van vijftien honderd guldens kapitaal (Utrecht, 20.03.1741, Gerechtsprocureur Cornelis Frederik Pronkert).
Johannes kocht op 8-9-1770 de boerenhofstede Lammersdam te Maarsbergen van Gerrit Jan Sichterman, majoor der Infanterie (bijblad no 9 Nederlandse Leeuw), otr. Woudenberg op 3-11-1758, tr. Woudenberg op 23-11-1758 Gijsbertie Hendrikz van Voskuylen, geb. Scherpenzeel. 
  Uit dit huwelijk: 
  1.  Hendrik van Manen, ged. ned. ger. Woudenberg op 2-11-1760. 
  2.  Grietie van Manen, ged. ned. ger. Woudenberg op 17-10-1762. 
  3.  Hendrik van Manen, ged. ned. ger. Woudenberg op 8-2-1767. 
  4.  Jannigien van Maanen, ged. ned. ger. Woudenberg op 8-2-1767. 

opgemaakt met behulp van GensdataPro op 10-4-2013
 

Maanstof

Startpagina

Inhoudsopgave

Voorouders