Cornelis Felix van Maanen
Maanstof

Startpagina

Inhoudsopgave

Familieleden e.a.


Mr Cornelis Felix van Maanen
geb. s-Gravenhage 9-9-1769
minister van Justitie en politie en minister van staat
overl. s-Gravenhage 14-2-1846

Cornelis Felix van Maanen werd na de Bataafse omwenteling eerst advocaar-generaal en in 1798 procureur-generaal bij het Hof van Holland, later 'departementaal gerechtshof te 's-Gravenhage' geheten. Onder Lodewijk Napoleon was hij van 10 dec. 1807 tot 11 april 1809 minister van Justitie en Politie. Na de inlijving werd hij reeds in juli 1810 benoemd tot lid van de Conseil pour les affaires de la Hollande te Parijs, maar op 30 okt. 1810 volgde zijn benoeming tot eerste president van het keizerlijk gerechtshof te Den Haag. Door de Souvereine Vorst aanvankelijk gehandhaafd in het presidium van het hoogste gerechtshof, werd hij lid van de Grondwetscommissie. De 16de sept. 1815 benoemde de koning hem tot minister van Justitie. Hij bekleedde dit ambt tot 3 sept. 1830, toen de koning hem bij wijze van concessie aan de opgestane Belgen ontsloeg. Reeds 5 okt. 1830 werd hij echter herbenoemd; 1 april 1842 werd hij op verzoek ontslagen.
Onder Willem I werd hij als een soort officieus rijkskanselier in bijna alles gekend. Hij drukte op 'de vesting van het koninktijk' zijn stempel en had doorlopend de hand in het redigeren van de wetten en de koninklijke besluiten. Als onverzoenlijke tegenstaander van alle 'liberale vrijheden', vooral die van drukpers en onderwijs, heeft hij de van nature reeds starre en koppige koning ongunstig benvloed. Hij maakte zich (en daarmee tevens de koning) gehaat door drukpersvervolgingen, door een tactloze toepassing van de taalbesluiten in de Zuidelijke Nederlanden, door het op de spits drijven van de geschillen met de rooms-katholieke geestelijkheid en door vervolging der 'Afgescheidenen'.

Bron: Grote Winkler Prins,  7e druk 1977

Voor verdere genealogische gegevens: Nederlands Patriciaat 1e Jaargang 1910.
De Inventaris van papieren afkomstig van leden der familie Van Maanen en aanverwante verslagen overgedrukt uit het verslag van het Rijksarchief te s-Gravenhage over het jaar 1900 heeft voornamelijk betrekking op deze Cornelis Felix.


16/8-2006