Derck Gijsbertsen van de Graef van Cuylenburg
Maanstof

Startpagina

Inhoudsopgave

Familieleden e.a.

Derck Gijsbertsen
geb. ca. 1660
stamboom nr I, kwstnr 1024

In de stamboom en kwartierstaat Van Maanen staat bij de naam van deze voorvader nadrukkelijk vermeld 'aanname op grond van mogelijke vernoeming'. Met andere woorden het is helemaal niet zeker dat deze Derck de vader van Jan Dirkszn van Maanen is. De vader van Jan Dirkszn heet zonder twijfel Dirk. Als Jan zijn oudste zoon is geweest, mag worden verondersteld dat zijn naam Dirk Janszn was. Bij de verdeling van de erfenis van Margareta van Manen - de zuster van Jan Dirkszn - blijkt dat zij nog een broer met de naam Gijsbert heeft gehad. Als deze laatste de oudste zoon van onze Dirk was, is Dirk Gijsbertse(n) ook een optie

In het Buerboek van de buerte Manen (buurtschap onder Ede) van 1685 tot 1733 noemt buerschrijver Hermannus Holtrop alle Dirken consequent Derck. Een Derck Janszn of Jansen is niet te vinden, maar Derck Gijsbertse komt verscheidene malen voor. Een echt keihard bewijs dat deze Derck Gijsbertse onze voorvader is, is echter (nog) niet voorhanden.

Het buerboek van voor 1 mei 1685 had Hermannus Holtrop ook in zijn bezit, maar is 'neffens desselfs bewoonde huys en de andere Meubelen door den brandt 1684 den 27 may verbrant'. Buerrichter Johan van Ommeren en geŽrfden vonden het goed dat Hermannus een nieuw buerboek oprichtte 'en de resolutien en de saken van de Buerte daer van tijt tot tijt door den buerschrijver voornoemt te laten opteeckenen aanvangende met den jare 1685'.

De aantekeningen van Hermannus gaan in de meeste gevallen over de verkoop van gronden en het vastleggen wie waar en hoelang 'torff' mocht graven. Onze Derck staat vermeld vanaf 1685 tot 1708 als koper van grond en zijn betalingen voor 't plaggen werden ook netjes vastgelegd. Ook andere zaken kwamen aan de orde zoals de aanleg van een hek in 1697:
Is noch vorders ten dage voors. geresolteert.
Dat men een heck sal laeten macken tegen de Heymaeten over aen Jochem Cornelissen velt waerdoor de GeŽrffdens met hoywagens sullen moeten vaeren 't welke hecken sal geslooten worden en de sleutel aen 't huys Gijsbert Teunis wed. sal gevonden worden. Dienende om voor te comen datter van buyten buyrthe en vorders door 't Maanderbroeck en door de Velden niet gevaeren worde.

In het register van de verponding Ede komt nog dit voor:
In 1682 en 1684 'Manen Derck Gijsbertsen van de Graef van Cuylenburg' en in 1686 'Manen Derck Gijsbertsen van de Grave'. Het toeval wil dat omstreeks 1300 een graaf van Culemborg waarschijnlijk de eerste was die de naam Van Ma(a)nen droeg: Felici van Maanen. De echtgenote van een verre achterneef is ervan overtuigd dat Van Maanens afstammen van ridders: 'Ze lopen alsof ze een harnas aanhebben.'

* Eerder gepubliceerd in Tijdwijzer (familieblad Pieter van der Kam) afl. 21,  julil 2005
* Bronnen:

   
Buerboek van de buerte Manen (1685-1733, inv. no. 428 Ra Gld)
    Gemeentearchief Ede
    Geschiedenis van Ede, uitg. Gijsbers & Van Loon
    Lezing J.F. van Oosten Slingeland 'De Kadastrale Atlas'  21/11-1987

25/12-2005