Gerrit Noordanus
Maanstof

Startpagina

Inhoudsopgave

Familieleden e.a.

 

Gerrit Noordanus
ged.(ned.ger.) Utrecht 3-3-1776
overl. 's-Gravenhage 23-5-1840
kwstnr 136

Haagse meubelmakers en negentiende eeuwse meubelstijlen
door Mr J.M.W. Baron van Voorst tot Voorst, hist.drs.

De bekendste Haagse kabinetwerkers in de eerste helft van de negentiende eeuw waren Gerrit Noordanus en Matthijs en Peter Paul Horrix.

Gerrit Noordanus (geboren 1 maart 1772 te Utrecht, overleden 23 mei 1840 te 's-Gravenhage) leverde in 1817 e.v. voor het paleis Noordeinde eenvoudig meubilair in mahonie en eiken voor de privévertrekken en de personeelska­mers, zoals chiffonničres, secretaires en verschillende soorten tafels, in 1825 maakte hij een betimmering van tropische houtsoorten voor een aantal vertrekken van het paleis die later waarschijnlijk met het oog op deze betimmering, zouden worden aangeduid als het 'Bruine Kwartier', in 1827 leverde hij een twee honderdtal stoelen.

Gerrit Noordanus is de stamvader van een meubelmakers geslacht. Zijn zoon Bernardus (geboren 11 december 1805 te 's-Gravenhage, overleden aldaar 21 februari 1866) was schrijnwerker en zijn zoon Andries (geboren 17 juni 1810 te 's-Gravenhage, overleden aldaar 8 mei 1870) behanger-meubelmaker had een bloeiend bedrijf, mede doordat hij jarenlang de vaste behanger was van verschillende leden van het Koninklijk Huis en grote opdrachten uitvoerde. In 1839 mocht hij van de Prins van Oranje de titel voeren: 'Behanger en leverancier van Ons Huis'. Na de troonsbestijging van Willem II werd deze vergunning stilzwijgend gecontinueerd.  

Vier zoons en twee kleinzoons van Bernardus werden kabinetwerker, schrijn­werker, meubelmaker; de zoon en kleinzoon van Andries werden houtkoper.
 

Antiek oktober 1974, 9de jaargang no. 3
   

2/2-2008