Jan van Maanen & Gerritje Westbroek
Maanstof

Startpagina

Inhoudsopgave

Familieleden e.a.

Jan van Maanen, zn. van Dirk van Maanen en Elisabeth Caro
geb. Jutphaas 15-04-1833
schoen- en laarsmaker
ovl. Utrecht 15-10-1917.
tr. Jutphaas 31-10-1866
Gerritje Westbroek, dr. van Jan Westbroek en Metje Willemina de Bruin
geb. Jutphaas 17-09-1838
ovl. Utrecht 11-02-1922.
kwartierstaat nummers 32 en 33, stamboomnr VIe

Jan van MaanenHoe Jan er ongeveer uitzag, las ik jaren geleden in zijn paspoort van het 4e Regiment Dragonders: ‘lang 1 el 6 palmen en 7 duimen, aangezigt ovaal, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus dik, mond ordinair, kin spits, haar blond, wenkbrauwen blond, merkbare teekenen geene’.  Hij was maar liefst vijf jaar ingelijfd bij de Nationale militie en ‘uit hoofde van volbragte dienst’ werd hij op 15 mei 1857 uit de dienst ontslagen. Net als zijn vader was hij schoen- en laarsmaker.

Gerritje WestbroekOp drieëndertigjarige leeftijd trouwde Jan in Jutphaas  met de vijf jaar jongere Gerritje Westbroek. Zij was de dochter van Jan Westbroek, landbouwer en herbergier in Jutphaas, en Metje Wilhelmina de Bruin. De vader van de bruid gaf toestemming voor het huwelijk, de moeder van Gerritje en de ouders van Jan waren overleden.  Als getuigen bij het huwelijk waren aanwezig winkelier en oom van Gerritje Peter Benschop, schoenmaker Cornelis van den Brand, gemeentebode Andries van de Heiligenberg en timmerman Arie Noordanus. Het toeval wil dat deze laatste getuige verre familie is van  Johanna Margaretha Noordanus afkomstig uit Assendelft, die later de echtgenote werd van Jans en Gerritje's  oudste zoon Dirk Jan. Of die twee Noordanussen van elkaars bestaan hebben geweten valt te betwijfelen; hun familierelatie dateert van een zo'n vier generaties eerder. 

Gerritje deed op haar manier aan genealogie: op een briefje gedateerd 1862 noteerde zij de namen van haar ouders en grootouders met vermelding van de geboortejaren. Ook later werden geboorte-, trouw- en overlijdensdata in het gezin in een boekje geregistreerd.;  twee pagina's van dit boekje zijn in de familie bewaard gebleven. Het handschrift van deze pagina's wijkt af van dat van het door Gerritje gefabriceerde briefje.

Aanvankelijk woonden zij in Jutphaas, maar na de geboorte van Metje Wilhelmina (tante Metje) in 1867, verhuisde het gezinnetje naar Utrecht. Eerst een aantal jaren in de Schoutensteeg (nu de Schoutenstraat) en vervolgens betrok het gezin in 1874 het pand Neude  30.

Zeven kinderen werden in het gezin geboren en het moet op de Neude een drukte van belang zijn geweest. Zeker toen de vijf dochters en twee zonen met hun aanhang in 1916 het vijftigjarig huwelijksfeest van Jan en Gerritje kwamen vieren. De vijfendertig aanwezigen gingen in de huiskamer op de foto die pas kort geleden te voorschijn kwam.

Familiefoto Van Maanen 1916

 

 

Hieronder is een schets geplaatst  waarop de personen zijn genummerd en daarnaast de namen van de geportretteerden.
 

1.  Thomas Martinus Heijl ca 1869  +
2.  Johanna Margaretha Noordanus 1877 *
3.  Martinus Heijl  
4.  Gijsbert Otten
 1867  =
5.  Gijsbert Jan  Otten 1898
6.  Abraham Markusse ca
 1875 <
7.  Jan van Maanen 1877 ~
8.  Martina Gerarda van Maanen 1903 *
9.  Paulus Azuerus Elshove 1881 #
10. Elisabeth Schreutelkamp  1879 ~

11. Jan Heijl

12. Johanna van Maanen 1882 #
13. Gerarda Catharina Elisabeth Otten 1902
14. Clasina van Maanen 1875 <
15. Jeanne Wilhelmina van Maanen 1904 *

16. Johanna Gerredine Paulina Elshove 1908

17. Janna Wilhelmina van Maanen 1872 +

18. 'Ger' Markusse
19. 'Co' Markusse

20. Metje Elisabeth van Maanen 1867

21. Anna Maria Francina Elshove 1907

22. Elisabeth Johanna van Maanen 1870 =
23. Dirk Jan van Maanen 1869 *
24. Geertruida Catharina van Maanen 1908 *
25. Dirk Andries van Maanen 1911 *
26. Jan van Maanen 1833

 

27. Willem van Maanen 1914 *
28. Gerritje Westbroek 1838

29. Gerrit Elshove 1912
30. Meta Elisabeth Elshove 1916
31. Jan van Maanen 1912 ~
32. Johanna Margaretha van Maanen 1910 *
33. Henrietta Helena van Maanen 1912 *

34. Theodora Elshove 1910

35. Jan Willem van Maanen 1906 *

Hun oudste dochter Metje Elisabeth (nr 20 op de foto) bleef ongehuwd. Zij was van jongs af slechthorend, maar ze heeft leren spreken en de lagere school bezocht. Haar gehoor werd steeds slechter  en op haar twintigste was de aanduiding 'stokdoof' wel  van toepassing. Zij woonde tot het eind van haar leven op de bovenste etage van Neude 30. Dat was mogelijk omdat haar  broer Dirk Jan (nr 23) en  later diens zoon Jan Willem (nr 35) aan de Neude bleven wonen.

Toen Jan op 84-jarige leeftijd overleed plaatste Gerritje een overlijdensadvertentie in de plaatselijke krant. Gerritje stierf op 83-jarige leeftijd.

  
                              Bronnen: Utrechts Archief
                                            ARA Den Haag
                                            Tijdwijzer (familieblad Pieter van der Kam) afl. 12, 13 en 16
                              Foto's afk. uit fotoalbum familie Van der Kam


21/9-2006