Stamreeks Cornelis Craen
 Maanstof

Startpagina

Inhoudsopgave

Voorouders

 

Een stamreeks is een overzicht van de voorouders in de rechte mannelijke lijn, dus vader, grootvader, overgrootvader enz. Eigenlijk dus een stamboom waar de zijtakken vanaf zijn gezaagd. De hierna gepubliceerde begint echter met de verste voorvader en aan het eind is nog een enkele zijtak opgenomen.
Aanvullingen, op- en aanmerking zijn welkom (maanstof@gmail.com).


I. Cornelis Jacobszn Craen, geb. ca. 1625, ws boer en genoemd in de brief van de Prins van Oranje d.d. 19-03-1680 als 'Kerckmeester van de Roomsgesinde kercke tot Raemsburg' (bron 'Reeuwijk in het verleden'), begr. Reeuwijk 16-11-1686, tr. NN.
Uit dit huwelijk:

 1. Jacob.
 2. Claes, begr. Reeuwijk 19-11-1709.
 3. Dirk.
 4. Jannetie.
 5. Embert Cornelisse, geb. ca. 1660, volgt II.
 6. Aaltje, begr. Reeuwijk 26-6-1697.

II. Embert Cornelisse Craen, geb. ca. 1660, tr. Achtien Huybers van der Laan.
Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, ged.(rooms katholiek) Reeuwijk (Raemburg) 7-3-1688.
 2. Huybert Emmerse, ged.(rooms katholiek) Reeuwijk 8-9-1690 (Goudcade), volgt III.
 3. Jacobus, ged.(rooms katholiek) Reeuwijk (Goudcade) 14-3-1693.
 4. Jacobus, ged.(rooms katholiek) Reeuwijk (Goudcade) 25-11-1694.
 5. Anna, ged.(rooms katholiek) Reeuwijk (Goudcade) 15-8-1697.

III. Huybert Emmerse Craen, ged.(rooms katholiek) Reeuwijk 8-9-1690 (Goudcade), tr. Reeuwijk 24-1-1718 Anna Knelis Verkley.
Uit dit huwelijk:

 1. Petrus, ged.(rooms katholiek) Reeuwijk 6-12-1723.
 2. Gerardus (Gerrit Huibers Craan), ged.(rooms katholiek) Reeuwijk 4-2-1725, volgt IV.
 3. Aleidis, ged.(rooms katholiek) Reeuwijk 20-7-1726.
 4. Cornelia, ged.(rooms katholiek) Reeuwijk (Op den Ess) 28-12-1730.
 5. Cornelis Kraan, ged.(rooms katholiek) Reeuwijk (Boskoop) 9-3-1732.
 6. Petrus, ged.(rooms katholiek) Reeuwijk (Boskoop) 12-10-1733.

IV. Gerardus Craen (Gerrit Huibers Craan), ged.(rooms katholiek) Reeuwijk 4-2-1725, begr. Bloemendaal (Gouda) 29-1-1788, tr. Aagje Ps (Pieters) Craan.
Uit dit huwelijk:

 1. Huibert Gerritze Craan, ged.(rooms katholiek) Reeuwijk (Bloemendaal) 10-12-1769, volgt V.
 2. Petrus Kraan, ged.(rooms katholiek) Gouda (Bloemendaal) 15-3-1772.
 3. Joannes Kraan, ged.(rooms katholiek) Reeuwijk (Bloemendaal) 21-10-1777.

V. Huibert Gerritze Craan, ged.(rooms katholiek) Reeuwijk (Bloemendaal) 10-12-1769 [ged. Salt Lake City (LDS, kerk van de Mormonen) 14-11-1941, initiatief Henry Egbert Dehaan, proxy Kenneth B. Alder; Genealogical Society of Utah, Salt Lake City, ordinance 53947, filmno 183595], overl. Broek 18-9-1850, tr. (Gerecht) Noord Waddinxveen 2-5-1802, tr.kerk(rooms katholiek) Waddinxveen 2-5-1802 Agatha (Aagje) van Leeuwen, ged.(rooms katholiek) Alphen a/d Rijn 27-11-1770, overl. Broek 5-1-1852, dr. van Dirk van Leeuwen en Aentie Aris Twalefhooven.
Uit dit huwelijk:

 1. Agatha Kraan, ged.(rooms katholiek) Reeuwijk (Bloemendaal) 5-5-1803.
 2. Theodora Kraan, ged.(rooms katholiek) Reeuwijk (Bloemendaal) 7-6-1804.
 3. Gerardus Kraan, ged.(rooms katholiek) Reeuwijk (Bloemendaal) 7-2-1806, volgt VI.
 4. Cornelis Kraan, ged.(rooms katholiek) Reeuwijk (Bloemendaal) 17-1-1807.
 5. Maria Kraan, ged.(rooms katholiek) Reeuwijk (Bloemendaal) 3-12-1808.
 6. Aleidis Kraan, ged.(rooms katholiek) Reeuwijk (Bloemendaal) 7-2-1811.

VI. Gerardus Kraan, ged.(rooms katholiek) Reeuwijk (Bloemendaal) 7-2-1806, tuinder, overl. Gouda 11-1-1875, tr.(burg.stand) Broek 6-5-1841 Jacoba Stolwijk, geb. Zwammerdam 2-5-1817, overl. Gouda 3-5-1899, dr. van Adrianus Stolwijk, veenman,turfschipper, en Sophia (Tijtje) Bouwman.
Uit dit huwelijk:

 1. Hubertus, geb. Broek 6-3-1842, overl. Broek 11-6-1843.
 2. Cornelis, geb. Gouda 21-7-1843.
 3. Sophia, geb. Reeuwijk 23-5-1845.
 4. Adrianus, geb. Reeuwijk 16-7-1847, volgt VIIa.
 5. Agatha, geb. Reeuwijk 12-11-1848, overl. Gouda 29-7-1862.
 6. Theodora, geb. Gouda 18-9-1850.
 7. Cornelia, geb. Gouda 7-1-1854.
 8. Jacoba, geb. Gouda 7-5-1856.
 9. Gerardus, geb. Gouda 3-4-1860, volgt VIIb.

VIIa. Adrianus Kraan, geb. Reeuwijk 16-7-1847, 1875: tuinman; 1890: koopman, tr. Gouda 11-2-1874 Theodora van Alkemade, geb. Zoetermeer ca. 1851, 1874: dienstbode, dr. van Willem van Alkemade, wagenmaker, en Anna Goemans.
Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus (pater Ildephonsus), geb. Gouda 3-9-1875, priester, lid van de orde der Minrebroeders Kapucijnen; in de orde getreden op 9-10-1892,geprofest 10-10-1893, priester gewijd 23-12-1899, overl. Haarlem 24-4-1930.
 2. Johanna, geb. Gouda 28-3-1878.
 3. Maria Johanna, geb. Gouda 15-8-1883.
 4. Wilhelmus Willibrordus (O.S.C.), geb. Gouda 16-2-1888, priester, missionaris van Kongo; Ridder in de Koninklijke Orde van de Leeuw van de Koning der Belgen, overl. Amersfoort 14-9-1967.
 5. Johanna Theodora, geb. Gouda 16-2-1888.
 6. Adrianus Johannes, geb. Gouda 24-1-1890, overl. Gouda 17-1-1963 (rouwadvertentie ondertekend door C.M. Kraan-Wijnhof en pater W. Kraan O.S.C.).

VIIb. Gerardus Kraan, geb. Gouda 3-4-1860, tuinder, overl. Gouda 20-2-1941, tr.(1) Gouda 18-4-1883 Dorothea Nederhoff, geb. Gouda 10-5-1857, overl. Gouda 17-6-1894.
Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus, geb. Gouda 26-2-1884, tuinder, tr. Cornelia de Wit, geb. Reeuwijk 1-2-1884.
 2. Antonius Michael, geb. Gouda 24-10-1890, tuinder, overl. Gouda 30-11-1977, tr.(1) Maria Johanna van de Kroeg, geb. 1893, overl. 1929, tr.(2) Martina Petronella Catharina Zuijderwijk, geb. 1905, overl./begr. Gouda 20/25-7-1994.

Gerardus Kraan
Gerardus Kraan, tr.(2) Gouda 10-10-1894 Willemina Blommestein, geb. Oudewater 8-2-1866, overl. Gouda ca 9-10-1943 (10j-tafel: overl. akte no 393 d.d. 9-10-1943), dr. van Jan Blommestein, landbouwer, en Willemina Houdijk.Willemina Blommestein

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus, geb. Gouda 3-2-1896, sigarenmaker/tuinder, tr. Johanna Hendrika van der Kroeg, geb. Waddinxveen 17-1-1895.
 2. Willemina, geb. Gouda 10-11-1900, overl. Rotterdam 4-1-1990, tr. Bastiaan Vergunst.
 3. Theodora, geb. Gouda 17-5-1902, overl. 's-Gravenhage 28-10-1984, tr. Willem Karel Mounier.
 4. Cornelia, geb. Gouda 17-5-1902, overl. Gouda 9-10-1902 (van de tweelingzusjes overleed eigenlijk Theodora, maar haar vader gaf aan de burgelijke stand op dat Cornelia was overleden. Dit in verband met de nagedachtenis aan zijn overleden eerste vrouw Dorothea).
 5. Adrianus Ildphonsus, geb. Gouda 2-11-1903, tuinder, overl. Leidschendam 9-11-1971, tr.(1) Gouda 1-10-1930 Maria Elizabeth Felicitas van Schaik, geb. Gouda 17-9-1902, overl. Gouda 20-5-1932, tr.(2) Gouda 19-4-1933 Dieuwertje Vlaar, geb. Hoogwoud 12-8-1902, overl. Gouda 7-4-1988, dr. van Simon Vlaar, timmerman, en Antje Appelman.
 6. Sophia Wilhelmina, geb. Gouda 10-9-1905.
 7. Cornelia Maria, geb. Gouda 22-09-1907, overl. ca. 1981.
 8. Gerarda Wilhelmina, geb. Gouda 25-12-1910, overl. Gouda 4-11-1983, tr. Johannes Hendricus Brink, geb. Gouda 2-10-1908, boekhouder, overl. Gouda 16-5-1997.
 9. Cornelia Wilhelmina, geb. Gouda 17-9-1912.

15/11-2006
 

 Maanstof

Startpagina

Inhoudsopgave

Voorouders